FANDOM


2009: เป็นผู้ช่วยของเพียส

2010: แต่งงานกับพ่อครัวของโรงพยาบาล

2013: มีลูกชาย

2014: แม่ พี่สาว และพี่ชายเสียชีวิต

2015: สามีและลูกชายเสียชีวิต

2016: ถูกเพียสแทงอกเสียชีวิต

2017: วิญญาณของเธอสู่สุคติ

Profile พ่อของเธอเป็นผอ.โรงพยาบาลเยียวยาจิต มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแม่เท่าไหร่นัก ครั้งหนึ่งถูกวิญญาณของโฟลสิงสู่ เนโกะนั้นเกลียดสุนัขเป็นอย่างมาก ถูกเพียสใช้ดาบแทงอกจนเสียชีวิต ภายหลังถูกปลดปล่อยให้ไปสู่สุคติ

"คนทุกคนเหมือนกันอย่าดูถูก"

Neko rune
รับข้อมูลจาก "https://friendforever.fandom.com/th/wiki/Neko_Neon?oldid=805"